Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent/ka Dyrekcji

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 1. Stanowisko pracy: Asystent/ka Dyrekcji
  Praca w pełnym wymiarze godzin: pełny etat, godz. 7:30-15:30,

  Miejsce pracy: Opole
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1)  wykształcenie wyższe humanistyczne lub administracyjne,
  2)  znajomość języka angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym (mile  widziana znajomość drugiego języka obcego: niemieckiego lub czeskiego w stopniu min. komunikatywnym),
  3)  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  4)  znajomość podstawowych procedur kancelaryjno-biurowych,
  5)  umiejętność obsługi urządzeń biurowych itp.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1)  mile widziane minimum 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z działalnością kulturalną, preferowane na stanowisku związanym z bezpośrednią pracą z interesantami,
  2)  mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze działania lub współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych i/lub placówek oświatowych.
   
 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Zadania główne:
  1) zarządzanie kalendarzem i korespondencją Dyrekcji,
  2) udzielanie informacji w zakresie wykonywanych obowiązków w celu zapewnienia rzetelnego informowania interesantów,
  3) przygotowywanie prezentacji, sporządzanie zestawień oraz raportów i sprawozdań na polecenie Dyrekcji,
  4) weryfikacja, edycja oraz formatowanie dokumentów Dyrekcji,
  5) porządkowanie, kopiowanie, skanowanie i archiwizacja bieżących dokumentów Dyrekcji,
  6) pomoc Dyrekcji w opracowywaniu zestawień dotyczących sprawozdawczości i planowania w Muzeum oraz kontroli zarządczej,
  7) czuwanie nad terminową realizacją spraw prowadzonych przez Dyrekcję, w tym w szczególności dot. sprawozdawczości oraz właściwy przepływ informacji pomiędzy Dyrekcją a pracownikami czy interesantami,
  8) obsługa organizacyjna podróży służbowych Dyrekcji,
  Zadania pomocnicze
  1) pośredniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach interesantów z Dyrekcją Muzeum,
  2) organizacja i koordynacja spotkań Dyrekcji.
  Zadania okresowe
  1) obsługa kancelaryjno-biurowa projektów realizowanych przez Muzeum, finansowanych ze środków zewnętrznych.
   
 5. Wymagane dokumenty:
  1)  list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji a wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie powinno mieć brzmienie:
  „Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
  Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
  2)  kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy
  3)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
   
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać (decyduje data rzeczywistego wpływu do Muzeum, a nie stempla pocztowego) w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 pod adresem: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
   
 7. Z Regulaminem Naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat).
   
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  77 443 17 50, codziennie do godz. 15:30.