Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury

Znak sprawy MAD.26.4.2020
Opole, 14.06.2020


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Szanowni Państwo
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na : „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury”

Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ENERGIA i GAZ sp. z o.o., Obornicka 330, 60-689 Poznań

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętego kryterium oceny ofert.
Ocena ofert:

Lp. WYKONAWCA Ocena
punktowa
cena energii
1. ENERGIA i GAZ sp. z o.o., Obornicka 330, 60-689 Poznań 100,00%
2. ELEKTRA SA, Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa 98,35%
3. VERVIS sp. z o.o., Zielna 47, 87-700 Włocławek 95,96%
4. ENERGA Obrót SA Al.. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 93,85%
5. TRMEW Obrót SA, Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 95,47%
6. innogy Polska SA, Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa 97,27%

 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zawiadomienie - plik PDF
PDF2020.06.14 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - OIK.pdf (410,65KB)