Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Realizacja zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2022 r.

Znak sprawy: MAD.26.32.2021.JO
Opole, dnia 31.12.2021 r.
                                                                     (miejscowość, data złożenia wniosku)

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

 Realizacja zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2022 r.

 

Przedmiot zamówienia

  1. Rodzaj zamówienia (zaznaczyć odpowiednio): □ dostawa, □ usługa, □ roboty budowlane.
  2. Opis zamówienia: Realizacja zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2022 r.
  3. Termin realizacji zamówienia do 26.12.2022 r.
  4. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.12.2021 r. do godziny 15:00 złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy, adres e-mail, data złożenia oferty Przedmiot realizacji Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Cena brutto Punkty w kryterium oceny ofert: cena 100%
1. Barbara Rokosz
ul. Chabrów 151/2
45-221 Opole

barbara@rokosz.com.pl
21.12.2021 godz. 1:09
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych postępowań i zamówień w 2021r. 1 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł  
Przesłanie za pomocą platformy e-zamawiający planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 1 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, (min. 1 max 2 w ciągu roku dla zamówień pon. progu unijnego) 2 3.000,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (min. 5 max 15 w ciągu roku) 15 700,00 zł 10.500,00 zł 10.500,00 zł  
  16.700,00 zł 16.700,00 zł 51,93
2. CKSP Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 11 lok. 49
00-052 Warszawa

joanna.dabrowska@cksp.pl
23.12.2021 godz. 10:13
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych postępowań i zamówień w 2021r. 1 250,00 zł 250,00 zł 307,50 zł  
Przesłanie za pomocą platformy e-zamawiający planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 1 50,00 zł 50,00 zł 61,50 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, (min. 1 max 2 w ciągu roku dla zamówień pon. progu unijnego) 2 12.000,00 zł 24.000,00 zł 29.520,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (min. 5 max 15 w ciągu roku) 15 9.000,00 zł 135.000,00 zł 166.050,00 zł  
  159.300,00 zł 195.939,00 zł 4,43
3. Prudens Natalia Miłostan
ul. Kolejowa 6/18
59-170 Przemków

natalia@prudenspdp.pl
26.12.2021 godz. 22:27
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych postępowań i zamówień w 2021r. 1 250,00 zł 250,00 zł 307,50 zł  
Przesłanie za pomocą platformy e-zamawiający planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 1 50,00 zł 50,00 zł 61,50 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, (min. 1 max 2 w ciągu roku dla zamówień pon. progu unijnego) 2 1.500,00 zł 3.000,00 zł 3.690,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (min. 5 max 15 w ciągu roku) 15 250,00 zł 3.750,00 zł 4.612,50 zł  
  7.050,00 zł 8.671,50 zł 100,00
4. Brzeziński i Wspólnicy spółka jawna
ul. Jugosłowiańska 15b/40
03-984 Warszawa

w.jarzynski@jbp-law.pl
27.12.2021 godz. 8:20
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych postępowań i zamówień w 2021r. 1 200,00 zł 200,00 zł 246,00 zł  
Przesłanie za pomocą platformy e-zamawiający planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 1 200,00 zł 200,00 zł 246,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, (min. 1 max 2 w ciągu roku dla zamówień pon. progu unijnego) 2 5.000,00 zł 10.000,00 zł 12.300,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (min. 5 max 15 w ciągu roku) 15 2.500,00 zł 37.500,00 zł 46.125,00 zł  
  47.900,00 zł 58.917,00 zł 14,72
5. Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Cypriana Kamila Norwida 14
33-111 Koszyce Wielkie

radca.prawny.lpw@gmail.com
27.12.2021 godz. 12:30
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych postępowań i zamówień w 2021r. 1 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.230,00 zł  
Przesłanie za pomocą platformy e-zamawiający planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 1 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.230,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, (min. 1 max 2 w ciągu roku dla zamówień pon. progu unijnego) 2 3.000,00 zł 6.000,00 zł 7.380,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (min. 5 max 15 w ciągu roku) 15 700,00 zł 10.500,00 zł 12.915,00 zł  
  18.500,00 zł 22.755,00 zł 38.11
6. JZP Kancelaria Adwokacka
Jarosz-Zugaj, Ziaja-Pisula,
Zugaj i Partnerzy sp.p.
ul. Sienna 10
40-544 Katowice

baldysz@jzplegal.com
27.12.2021 godz. 13:23
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych postępowań i zamówień w 2021r. 1 5.000,00 zł 5.000,00 zł 6.150,00 zł  
Przesłanie za pomocą platformy e-zamawiający planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 1 5.000,00 zł 5.000,00 zł 6.150,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, (min. 1 max 2 w ciągu roku dla zamówień pon. progu unijnego) 2 10.000,00 zł 20.000,00 zł 24.600,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (min. 5 max 15 w ciągu roku) 15 6.000,00 zł 90.0000,00 zł 110.700,00 zł  
  120.000,00 zł 147.600,00 zł 5,88
7. Jarosław Sobczak
ul. Pirenejska 8
71-497 Szczecin
j.sobczak@am.szczecin.pl

27.12.2021 godz. 14:02
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych postępowań i zamówień w 2021r. 1 2.700,00 zł 2.700,00 zł 3.321,00 zł  
Przesłanie za pomocą platformy e-zamawiający planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 1 2.700,00 zł 2.700,00 zł 3.321,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, (min. 1 max 2 w ciągu roku dla zamówień pon. progu unijnego) 2 2.700,00 zł 5.400,00 zł 6.642,00 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (min. 5 max 15 w ciągu roku) 15 800,00 zł 12.000,00 zł 14.760,00 zł  
  22.800,00 zł 28.044,00 zł 30,92
8. SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków

aleksandra.kulig@smw.legal
27.12.2021 godz. 14:19
Przygotowanie i przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych postępowań i zamówień w 2021r. 1 759,38 zł 759,38 zł 934,04 zł  
Przesłanie za pomocą platformy e-zamawiający planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. 1 418,25 zł 418,25 zł 514,45 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, (min. 1 max 2 w ciągu roku dla zamówień pon. progu unijnego) 2 3.982,67 zł 7.965,34 zł 9.797,37 zł  
Przygotowywanie i przeprowadzenie zamówień publicznych wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (min. 5 max 15 w ciągu roku) 15 2.948,32 zł 44.224,80 zł 54.396,50 zł  
  22.800,00 zł 65.642,36 zł 13,21
  1. Do realizacji zamówienia  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę tj.: ofertę nr 3. Uzasadnienie: Oferta Prudens Natalia Miłostan, ul. Kolejowa 6/18, 59-170 Przemków jest najkorzystniejsza wg. kryterium określonego w zaproszeniu do składania ofert tj. cena 100% i oferent przedłożył stosowne wyjaśnienia dot. przyjętej stawki.