Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w roku 2023

1. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 130 000 ZŁOTYCH NETTO A NIŻSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Wymiany świetlików dachowych z ognioodpornością EI30 w gmachu głównym MŚO

Wymiana świetlika dachowego
p.poż., w klasie odporności
ogniowej EI30, z szybami o
zmniejszonej przepuszczalności
światła słonecznego
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
300 000,00 PLN
245 278,00 PLN
II kwartał 2023

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne,innowacyjne):
NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

zmiana pozycji
3. USŁUGI
2.3.1 Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – ETAP II Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy 1 500 000,00 PLN I kwartał 2022 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne,
innowacyjne):
NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Realizacja nagrody w Konkursie architektonicznym na opracowanie dokumentacji budowlanej na podstawie koncepcji architektonicznourbanistycznej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny obejmujące wykonanie projektu zagospodarowania działki, projektu budowlanego oraz projektu technicznego rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny . Zamówienie stanowi etap II
 

 

2. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE

- brak

 

PDF2023_BZP 00109816_02_P.pdf (42,17KB)