Przejdź do treści strony
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawy zawiązane z wywozem zabytków za granicę

Sprawy zawiązane z wywozem zabytków za granicę

Dział Sztuki Muzeum Śląska Opolskiego na mocy porozumienia pomiędzy Muzeum Śląska Opolskiego a Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami prowadzi obsługę spraw z ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późn. zm., w tym:

 1. Wydawanie jednorazowych pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę (art. 53 ustawy).
 2. Wydawanie wielokrotnych pozwoleń indywidualnych na czasowy wywóz zabytku za granicę (art. 54 ustawy).
 3. Wydawanie wielokrotnych pozwoleń ogólnych na czasowy wywóz zabytku za granicę (art. 55 ustawy).
 4. Dokumenty potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia, których mowa w art. 59 ust.2 ustawy: oceny (art. 59, ust.3, p.1 ustawy) i wyceny (art. 59, ust.3, p.2 ustawy).

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.):

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia - 44 zł

Na mocy zarządzenia Dyrektora MŚO nr 1/2019 pobierane są opłaty:

 1. W wysokości 100,00 zł za sporządzenie wyceny obiektu przedstawionego do wywozu za granicę.
 2. W wysokości 30,00 zł za sporządzenie oceny wskazującej czas powstania obiektu przedstawionego do wywozu za granicę.
 3. Zryczałtowana opłata za sporządzenie oceny dla:
     - artystów plastyków                                                - 60,00 zł
     - studentów i uczniów szkół plastycznych                 - 30,00 zł
     - dla osób wywożących 5 i więcej przedmiotów        - 120,00 zł

Sprawy załatwiane są w poniedziałki i w piątki w godzinach od 8 do 14, osoby pragnące załatwić sprawę w innym czasie proszone są o telefoniczne umówienie terminu. Sprawy załatwiane są na bieżąco.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-11-2007
  przez: Dariusz Bajno
 • opublikowano:
  30-11-2007 12:33
  przez: Joanna Wąsek
 • zmodyfikowano:
  27-03-2019 08:13
  przez: Sebastian Hałka
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  odwiedzin: 2888
Dane jednostki:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
45-023 Opole
ul. św. Wojciecha 13
NIP: 754-25-27-629
Numer konta: 07 1090 2138 0000 0001 2177 4729

Dane kontaktowe:

tel.: 77 454 46 11
fax: 77 453 66 77
e-mail: muzeum@mso.opole.pl
strona www: muzeum.opole.pl