Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne

2019 r.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
13.09.2019 - 13.09.2019
Temat kontroli:  
Kontrola archiwum zakładowego


Jednostka kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
Termin kontroli:
24.07.2019 - 24.07.2019
Temat kontroli:  
Zgodnie z upoważnieniem


Jednostka kontrolująca:
Instytut Audytowania. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu
Termin kontroli:
09.05.2019 - 08.07.2019
Temat kontroli:  
Zgodnie z upoważnieniem 1601 - ICE.52.7.2019 z dnia 04.03.2019 r. Audyt operacji projektu współfinansowanego ze środków UE.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu
Termin kontroli:
18.03.2019 - 12.04.2019
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie 1. prawidłowości stosowania procedury zakupu towarów i usług do kwoty 90 tys. euro; 2. kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.


2018 r.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
07.12.2018 - 22.02.2019
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadania dot. wywozu zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem nr 1/05 z dnia 28 lutego 2018 r. Za okres 02.01.2017 - 31.12.2017 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
08.06.2018 - 06.07.2018
Temat kontroli:  
Zgodnie z upoważnieniem Nr 90/2018. 1. Prawidłowość gospodarowania środkami z FSS. 2. Prawidłowość i zasady prowadzenia gospodarki kasowej.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
30.01.2018 - 30.01.2018
Temat kontroli:  
Zgodnie z upoważnieniem Nr 17/2018. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa.


2017 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
25.09.2017 - 06.10.2017
Temat kontroli:  
Zgodnie z upoważnieniem Nr 148/2017


Jednostka kontrolująca:
BAD-BIL Sp. z o. o. w Opolu
Termin kontroli:
13.02.2017 - 24.03.2017
Temat kontroli:  
Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
24.02.2017 - 24.02.2017
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadania dot. wywozu zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
11.01.2017 - 11.01.2017
Temat kontroli:  
Zgodnie z upoważnieniem Nr 10/2017 z 03.01.2017


2016 r.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
21.09.2016 - 21.09.2016
Temat kontroli:  
Kontrola archiwum zakładowego Muzeum Śląska Opolskiego


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
02.05.2016 - 30.06.2016
Temat kontroli:  
Realizacja standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem sprawowanego nad nią nadzoru.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
22.06.2016 - 23.06.2016
Temat kontroli:  
Kontrola projektu nr RPOP.05.01.00-16-0008/15-00


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
18.03.2016 - 18.03.2016
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadania dot. wywozu zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
12.01.2016 - 22.01.2016
Temat kontroli:  
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji celowej udzielonej z budżetu województwa zg. z ustawą nr 8/2015 z dnia 19.05.2015 r.


2015 r.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
19.10.2015 - 16.11.2015
Temat kontroli:  
1. Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych do wartości progu zamówień publicznych.
2. Kontrola realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu nr BKT I.1711.24.2014 Z DNIA 27 LISTOPADA 2014 R.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
17.03.2015 - 17.03.2015
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


2014 r.


Jednostka kontrolująca:
Państwowa Inspekcja Pracy  Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Termin kontroli:
7.10.2014 - 3.11.2014
Temat kontroli:  
Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym BHP


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
7.10.2014 - 3.11.2014
Temat kontroli:  
1. Ewidencja, struktura i celowość poniesionych kosztów, z wyłączeniem kosztów dotyczących wynagrodzeń pracowników w 2013r.
2. Zaciąganie i zapłata zobowiązań jednostki w 2014r.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
31.01.2014 - 31.01.2014
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


2013 r.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
6.12.2013 - 6.12.2013
Temat kontroli:  
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
13.11.2013 - 11.12.2013
Temat kontroli:  
1. Koszty z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Gospodarka kasowa.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
23.09.2013 - 23.09.2013
Temat kontroli: 
Kontrola archiwum zakładowego.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
24.01.2013 - 24.01.2013
Temat kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


Jednostka kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Opole
Termin kontroli:
7.01.2013 - 16.01.2013
Temat kontroli:  
Kontrola okresowa.


2012 r.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
26.11.2014 - 21.12.2012
Temat kontroli:  
1. Rzeczowe aktywa trwałe.
2. Inwenaryzacja składników majątkowych.


Jednostka kontrolująca:
Wojewoda Opolski
Termin kontroli:
20.06.2014 - 20.06.2012
Temat kontroli:  
Kontrola realizacji projektu pt. "Podróżowanie w czasie" w ramach POWT RCz-RP 2007-2012


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
12.01.2012 - 12.01.2012
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


2011 r.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
2.08.2011 - 31.08.2011
Temat kontroli:  
Kontrola problemowa.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
1.08.2011 - 26.08.2011
Temat kontroli:  
1. Zamówienia, ewidencja i rozliczanie umówi z tytułu dostaw i usług.
2. Struktura i celowość wydatków.


Jednostka kontrolująca:
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu
Termin kontroli:
10.03.2011 - 10.03.2011
Temat kontroli:  
Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, prawidłowości obliaczania, zeznania oraz zwrotu podatku od towarów i usług za m-c I 2011r.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
4.01.2011 - 4.01.2011
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.