Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne

2015 r.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
17.03.2015 - 17.03.2015
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


2014 r.


Jednostka kontrolująca:
Państwowa Inspekcja Pracy  Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Termin kontroli:
7.10.2014 - 3.11.2014
Temat kontroli:  
Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym BHP


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
7.10.2014 - 3.11.2014
Temat kontroli:  
1. Ewidencja, struktura i celowość poniesionych kosztów, z wyłączeniem kosztów dotyczących wynagrodzeń pracowników w 2013r.
2. Zaciąganie i zapłata zobowiązań jednostki w 2014r.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
31.01.2014 - 31.01.2014
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


2013 r.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
6.12.2013 - 6.12.2013
Temat kontroli:  
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
13.11.2013 - 11.12.2013
Temat kontroli:  
1. Koszty z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Gospodarka kasowa.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
23.09.2013 - 23.09.2013
Temat kontroli: 
Kontrola archiwum zakładowego.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
24.01.2013 - 24.01.2013
Temat kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


Jednostka kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Opole
Termin kontroli:
7.01.2013 - 16.01.2013
Temat kontroli:  
Kontrola okresowa.


2012 r.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
26.11.2014 - 21.12.2012
Temat kontroli:  
1. Rzeczowe aktywa trwałe.
2. Inwenaryzacja składników majątkowych.


Jednostka kontrolująca:
Wojewoda Opolski
Termin kontroli:
20.06.2014 - 20.06.2012
Temat kontroli:  
Kontrola realizacji projektu pt. "Podróżowanie w czasie" w ramach POWT RCz-RP 2007-2012


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
12.01.2012 - 12.01.2012
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.


2011 r.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
2.08.2011 - 31.08.2011
Temat kontroli:  
Kontrola problemowa.


Jednostka kontrolująca:
Marszałek Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
1.08.2011 - 26.08.2011
Temat kontroli:  
1. Zamówienia, ewidencja i rozliczanie umówi z tytułu dostaw i usług.
2. Struktura i celowość wydatków.


Jednostka kontrolująca:
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu
Termin kontroli:
10.03.2011 - 10.03.2011
Temat kontroli:  
Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, prawidłowości obliaczania, zeznania oraz zwrotu podatku od towarów i usług za m-c I 2011r.


Jednostka kontrolująca:
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu
Termin kontroli:
4.01.2011 - 4.01.2011
Temat kontroli:  
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań w zakresie wywozów zabytków za granicę, powierzonych porozumieniem z dnia 28 lutego 2005r.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-06-2015
  przez: Dariusz Bajno
 • opublikowano:
  01-06-2015 11:52
  przez: Sebastian Hałka
 • zmodyfikowano:
  02-06-2015 09:51
  przez: Sebastian Hałka
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  odwiedzin: 1973
Dane jednostki:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
45-023 Opole
ul. św. Wojciecha 13
NIP: 754-25-27-629
Numer konta: 07 1090 2138 0000 0001 2177 4729

Dane kontaktowe:

tel.: 77 454 46 11
fax: 77 453 66 77
e-mail: muzeum@mso.opole.pl
strona www: muzeum.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×