Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik

Strona archiwalna

 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • opiekun ekspozycji-przewodnik - 1 miejsce,
 • w pełnym wymiarze godzin - pełny etat,
 • miejsce pracy - Opole,
 • praca wg harmonogramu (praca w soboty, niedziele i święta) - wolne poniedziałki

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • znajomość języka niemieckiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 • dyspozycyjność, komunikatywność.

Obowiązki:

 • oprowadzanie grup zwiedzających w j. niemieckim oraz w j. polskim,
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ekspozycji na salach ekspozycyjnych,
 • utrzymanie ładu i porządku w powierzonych salach ekspozycyjnych,
 • udział w montażu i demontażu wystaw.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV (życiorys) zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (jeżeli takowe posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie według obowiązującego wzoru,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 13 kwietnia 2017 r., do godz. 13:00

Miejsce składania dokumentów:

 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu - sekretariat
  ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

Dodatkowe informacje:

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • z Regulaminem Naboru można zapoznać się w siedzibie Muzeum (sekretariat),
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 443 17 61.