Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont i przebudowa budynku Galerii Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Ozimskiej 10 w Opolu oraz przebudowa piwnicy z historyczną studnią przy ul. Św. Wojciecha 13 w Opolu

logotypy-UE.jpeg

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MŚO/MAD/293/1/2017

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE

 

 

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 

na zadanie

 

Remont i przebudowa budynku Galerii Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Ozimskiej 10 w Opolu
oraz przebudowa piwnicy z historyczną studnią przy ul. Św. Wojciecha 13 w Opolu

 

Pełna treść wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

 

Część I SIWIZ
PDFCzęść I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców.pdf (912,85KB)

Część II SIWIZ
PDFCzęść II SIWZ - Wzor umowy.pdf (617,48KB)

Załącznik nr 1a - Kosztorys ofertowy - Ozimska 10
PDFZałącznik nr 1a - Kosztorys ofertowy - Ozimska 10.pdf (61,20KB)

Załącznik nr 1a - Kosztorys ofertowy - św. Wojciecha 13
PDFZałącznik nr 1a - Kosztorys ofertowy - św. Wojciecha 13.pdf (81,28KB)
 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura