Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT, Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

światło na sztukę - KOL.jpeg

     Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/10/2017

                                                                                                   Opole, 01.12.2017 r.

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na zadanie „Remont i przebudowa budynku Galerii Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Ozimskiej 10 w Opolu oraz przebudowa piwnicy z historyczną studnią przy ul. Św. Wojciecha 13 w Opolu”

 

Protokół dostępny w załączniku

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf (529,75KB)

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura