Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

 • opiekun ekspozycji-przewodnik.

2. Komórka organizacyjna:

 • Muzeum Śląska Opolskiego - Dział Edukacji Muzealnej.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe.

2. Wymagania:

 • komunikatywność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • otwartość,
 • dyspozycyjność,
 • poprawne mówienie po polsku,
 • samodzielność,
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

3. Rodzaj pracy:

 • praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat,
 • praca wg harmonogramu (dotyczy także wyznaczonych sobót, niedziel i świąt, poniedziałki - wolne).

4. Doświadczenie:

 • doświadczenie zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności:
  niewymagane,
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach:
  niewymagane.

5. Umiejętności:

 • umiejętność ładnego wypowiadania się w sposób przystępny dla słychaczy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji własnej pracy.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne:

 • oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych grup zwiedzających w j. polskim,
 • komunikatywność, otwartość w kontaktach ze zwiedzającymi,
 • nadzorowanie i kontrolowanie ruchu zwiedzających,przestrzeganie harmonogramu pracy (praca dotyczy także wyznaczonych sobót i niedziel),
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ekspozycji na wystawie.

2. Zadania pomocnicze:

 • utrzymanie ładu i porządku w powierzonej sali ekspozycyjnej, a w szczególności: odkurzanie i czyszczenie podłóg, stolarki drzwiowej, okiennej i sprzętu wystawienniczego, odkurzanie odkrytych eksponatów.

3. Zadania okresowe:

 • udział w pakowaniu, przemieszczaniu zabytków oraz sprzętu,
 • udział w montażu i demontażu wystaw.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków,
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków,
 • za powierzone składniki majątkowe.

SPOSÓB APLIKOWANIA

1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV (życiorys) zawierające oświadczenie kandydata o treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (jeżeli takowe posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1.),
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (załącznik nr 2.).

2. Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 12 października 2018 r., do godz. 13:00

3. Miejsce składania dokumentów:

 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu - sekretariat
  ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

4. Dodatkowe informacje:

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • z Regulaminem Naboru można zapoznać się w siedzibie Muzeum (sekretariat),
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 31 761

5. Załączniki: