Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dotyczy: Ogłoszenie na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Znak sprawy: MAD.26.19.2018
                                                                                                   Opole, 24.12.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:

Ogłoszenie na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej w oparciu o art. 138o  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert:

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 513.900,00 PLN brutto;
  2. Informacja dotyczące ofert od poszczególnych Wykonawców, przedstawiono
    w poniższej tabeli:

 Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

UNITREZ OCHRONA OP
Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
45-403 Opole, ul. Górna 5
NIP 754-26-96-645
Regon 532186004

498.623,52 zł

od 01.01.2019
(w przypadku części 1B od 13.01.2019) do 31.12.2018

Przelew 14 dni