Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”

Opole, 02.01.2019 r.

Znak sprawy MAD.26.20.2018

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa Zamawiającego:

Muzeum Śląska Opolskiego

NIP: 

 7542527629

Miejscowość:

 45-023 Opole

Adres:

 ul. Wojciecha 13

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 663648-N-2018 z dnia 20.12.2018 r.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony

WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z OCENĄ OFERT:

Lp.

WYKONAWCA

Wartość oferty brutto

Ocena punktowa cena energii

1

ELEKTRA SA
ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

       215 370,54 zł

100,00%

2

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
ul. Harcerska 15, 45-118 Opole

       233 838,99 zł

92,10%

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów, po przeliczeniu kryteriów oceny ofert na punkty, w/g ustalonego w specyfikacji wzoru.

OFERTY WYKLUCZONE/ODRZUCONE : W procedurze wyboru  nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW - nie dotyczy.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWNIA - nie dotyczy.