Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) Realizacja elementów wystawienniczych wg projektu Modernizacji Panoramy Powstań Śląskich w Muzeum Powstań Śląskich (...)

             Opole, dnia 15.04.2021 r.
(miejscowość, data złożenia wniosku)

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto)
Realizacja elementów wystawienniczych wg projektu Modernizacji Panoramy Powstań Śląskich w Muzeum Powstań Śląskich w Górze św. Anny
(nazwa zamówienia)

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Zamawiający: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja elementów wystawienniczych wg projektu „Modernizacji Panoramy Powstań Śląskich w Muzeum Powstań Śląskich w Górze św. Anny”

lp.

Przedmiot realizacji

ilość

1.

Przewieszenie istniejących wydruków na siatkach – 17 szt.

1 komplet.

1a.

Wymiana drążków montażowych – 17 szt.

1 komplet.

2.

Wykonanie wydruków na tkaninie do podświetleń w  ramach aluminiowych 50x70cm  z własnym światłem led.

6 szt.

3.

System podwieszeń elementów z ptk. 2 uwzględniający

potrzeby I i II etapu modernizacji

1 komplet

4.

Montaż korytka natynkowego z przewodami zasilania elementów  z ptk. 2 ( przewody + 1 montaż),  uwzględniający

potrzeby I i II etapu modernizacji

1 komplet

3. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

4. Termin wykonania zamówienia: do 03.05.2021 r.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

6. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania:
Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w formie:
a) osobiście w siedzibie: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole lub
b) przesłać na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole lub
c) faksem pod numer: 77 44 31 778 lub
d) w wersji elektronicznej (skan dokumentu) na e-mail: w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  21.04.2021 r. do godziny 09:00

7. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela: Joanna Ojdana

8. Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (16,48KB)

Załącznik nr 2:Umowa wzór
PDFZałącznik nr 2 - Umowa wzór.pdf (216,58KB)

Załącznik nr 3.1 Panorama Powstań Śl _projekt modernizacji
PDFZałącznik nr 3.1 - Panorama Powstań Śl _projekt modernizacji.pdf (4,83MB)

Załącznik nr 3.2 Panorama Powstań Śl _realizacja el_oświetlenia
PDFZałącznik nr 3.2 - Panorama Powstań Śl _realizacja el_oświetlenia.pdf (4,27MB)

Załącznik nr 3.3 Panorama Powstań Śl _realizacja el_wystawienniczych
PDFZałącznik nr 3.3 - Panorama Powstań Śl _realizacja el_wystawienniczych.pdf (1,37MB)