Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy:
  - opiekun ekspozycji-przewodnik.
 2. Komórka organizacyjna:
  - Muzeum Śląska Opolskiego - Dział Edukacji Muzealnej.
 3. Wymiar etatu:
  - 1 (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)
 4. Liczba stanowisk pracy :
  - 2
 5. Miejsce wykonywania pracy:
  - Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole
 6. Rodzaj pracy:
  - praca wg harmonogramu (dotyczy także wyznaczonych sobót, niedziel i świąt, poniedziałki - wolne).

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 1. Wykształcenie:
  - średnie lub wyższe.
 2. Wymagania:
  - komunikatywność,
  - umiejętność nawiązywania kontaktów,
  - otwartość,
  - dyspozycyjność,
  - poprawne mówienie po polsku,
  - samodzielność,
  - sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
 3. Doświadczenie:
  - doświadczenie zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności: niewymagane,
  - doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach: niewymagane.
 4. Umiejętności:- umiejętność ładnego wypowiadania się w sposób przystępny dla słuchaczy
  - umiejętność pracy w zespole
  - umiejętność organizacji własnej pracy
  - mile widziane zainteresowanie historią i posiadanie wiedzy o wystawach stałych w Muzeum Śląska Opolskiego.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU


 

 1. Zadania główne:

  - oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych grup zwiedzających w j. polskim,

  - komunikatywność, otwartość w kontaktach ze zwiedzającymi,

  - nadzorowanie i kontrolowanie ruchu zwiedzających, przestrzeganie harmonogramu pracy (praca dotyczy także wyznaczonych sobót i niedziel),

  - zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ekspozycji na wystawie.
   
 2. Zadania pomocnicze:

  - utrzymanie ładu i porządku w powierzonej sali ekspozycyjnej, a w szczególności: odkurzanie i czyszczenie podłóg, stolarki drzwiowej, okiennej i sprzętu wystawienniczego, odkurzanie odkrytych eksponatów.
   
 3. Zadania okresowe:

  - udział w pakowaniu, przemieszczaniu zabytków oraz sprzętu

  - udział w montażu i demontażu wystaw.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA


 

 1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

  - służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków,

  - prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.


 

 SPOSÓB APLIKOWANIA


 

 1. Wymagane dokumenty niezbędne:

  - list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

  - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)

  - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  - Podpisane własnoręcznie: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru
  DOCKwestionariusz kandydata do pracy.doc (54,50KB)
 2. Dokumenty dodatkowe:

  - Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
   
 3. Termin, do którego należy składać dokumenty:
  - Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie - Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole do dnia 11 czerwca 2021 r. godz. 15.00, lub przesłać pocztą na wskazany adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun ekspozycji - przewodnik”

  - Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

  - Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

  - Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego

  - Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 31 761 osoba upoważniona do kontaktu : Bernadetta Warchał