Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w roku 2022

1. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 130 000 ZŁOTYCH NETTO A NIŻSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Roboty budowlane w ramach zadania „Głęboka modernizacja budynku Domu Polskiego oraz głównej Sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego" Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 3 562 000,00 PLN II kwartał 2022 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne,innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: ZAMÓWIENIE PODZIELONE NA CZĘŚCI ORAZ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
 
2. DOSTAWY
1.2.1 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska" Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 300 000,00 PLN III kwartał 2022 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne(zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:zamówienia klasyczne
 
3. USŁUGI
1.3.1 Nadzór inwestorski nad zadaniem"Głęboka modernizacja budynkuDomu Polskiego oraz głównej Saliwystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego" Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 205 000,00 PLN II kwartał 2022 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: ZAMÓWIENIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
 
1.3.2 Usługa ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu i Górze św. Anny wraz z usługą asystą kluczy Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 665 000,00 PLN III kwartał 2022 Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): TAK
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:społeczne
 

 

2. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE

- brak

 

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.pdf (42,00KB)