Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun ekspozycji-przewodnik- kasjer

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Opiekun ekspozycji-przewodnik- kasjer

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego – samodzielne stanowisko.

3. Wymiar etatu:        

1,0 etatu (praca na cały etat)

4. Liczba stanowisk pracy:            

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

6. Rodzaj pracy:

praca wg harmonogramu (dotyczy także wyznaczonych sobót, niedziel i świąt, poniedziałki - wolne).

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe.

2. Wymagania:

 • komunikatywność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • otwartość, dyspozycyjność,
 • poprawne mówienie po polsku,
 • samodzielność,
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

3. Wymagania dodatkowe:

 • obsługa kas fiskalnych

4. Doświadczenie mile widziane:

 • w obsłudze kas fiskalnych i terminali płatniczych,
 • zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności,
 • zawodowe w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach.

5. Umiejętności:

 • umiejętność ładnego wypowiadania się w sposób przystępny dla słuchaczy
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji własnej pracy
 • mile widziana umiejętność obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji finansowej i magazynowej,
 • mile widziana umiejętność obsługi systemu rezerwacji biletów - kontrola i realizacja rezerwacji, zwrotów i reklamacji
 • mile widziane zainteresowanie historią i posiadanie wiedzy o wystawach stałych w Muzeum Śląska Opolskiego.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne:

 • oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych grup zwiedzających w j. polskim,
 • komunikatywność, otwartość w kontaktach ze zwiedzającymi,
 • nadzorowanie i kontrolowanie ruchu zwiedzających, przestrzeganie harmonogramu pracy (praca dotyczy także wyznaczonych sobót i niedziel),
 • obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, sprzedaż biletów
 • właściwe prowadzenie rozliczeń dokonywanej sprzedaży przygotowywanie raportów, fakturowanie
 • obsługa systemu rezerwacji biletów - kontrola i realizacja rezerwacji, zwrotów i reklamacji
 • zapewnienie obsługi klienta
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ekspozycji na wystawie.

2. Zadania pomocnicze:

 • utrzymanie ładu i porządku w powierzonej sali ekspozycyjnej, a w szczególności: odkurzanie i czyszczenie podłóg, stolarki drzwiowej, okiennej i sprzętu wystawienniczego, odkurzanie odkrytych eksponatów.

3. Zadania okresowe:

 • udział w pakowaniu, przemieszczaniu zabytków oraz sprzętu
 • udział w montażu i demontażu wystaw.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA 

 

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy,
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych,
 • materialna za powierzone składniki majątkowe.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 1. Wymagane dokumenty niezbędne :
 • list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata/ kandydatkę oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata/ kandydatki o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).";

2. Dokumenty dodatkowe :

 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole do dnia 29 grudnia 2023r. do godz. 15.30, lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun ekspozycji – przewodnik-kasjer”.
 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 31 761, osoba upoważniona do kontaktu: Bernadeta Warchał.