Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. płac

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista ds. płac

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego – samodzielne stanowisko.

3. Wymiar etatu:        

0,2  etatu (1/5 etat)

4. Liczba stanowisk pracy:            

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

6. Rodzaj pracy:

praca w systemie jednozmianowym.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe

2. Wymagania:

 

 • udokumentowane minimum 10 lata doświadczenia w samodzielnej obsłudze płac w jednostce samorządowej lub rządowej;
 • dobra obsługa programu płacowego;
 • dobra znajomość Ms Office, w szczególności MS Word i MS Excel;
 • biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu płac i umiejętność ich praktycznego zastosowania;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy;
 • umiejętność współpracy;

3. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
 • komunikatywność;
 • sumienność.

4. Doświadczenie mile widziane:

 • znajomość programu płacowego „INFRA”

5. Umiejętności:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • umiejętność planowania i organizacji.                                                                                                         

6. Ogólny zakres obowiązków:

1.    Naliczanie wynagrodzenia dla osób, z którymi zawarto umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło,
2.    naliczanie podatków od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne od w/w  wynagrodzeń,
3.    naliczanie zasiłków: chorobowe, opiekuńcze, wychowawcze i inne,
4.    rozliczanie składki na ubezpieczenia społeczne oraz wypłacone przez ZUS świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
5.    prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
6.    sporządzanie list płac i przelewów na konta osobiste pracowników,
7.    załatwianie spraw emerytalnych i rentowych pracowników, sporządzanie dokumentów Rp7,
8.    obsługiwanie pracowniczych planów kapitałowych,

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA 

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków;
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 

 1. Wymagane dokumenty niezbędne :
 • list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata/ kandydatkę oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata/ kandydatki o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).";

2. Dokumenty dodatkowe :

 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole do dnia 02 lutego 2024r. do godz. 15.30, lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. płac”.
 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 443 17 66 osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Kozłowska – Starszy specjalista ds. kadr.