Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w roku 2024

1. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Budowa zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275pkt 1 ustawy 253 397,16 PLN II-III kwartał 2024    
2. DOSTAWY
1.2.1 Zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami i przygotowaniem nagrań dźwiękowych do wystaw stałych Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 286 093,56 PLN II kwartał 2024    
1.2.2 Zakup samochodu służbowego Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 261 571,26 PLN I kwartał 2024    
3. USŁUGI
1.3.1 Koncepcja budowy magazynów zbiorów Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy 163 482,04 PLN IV kwartał 2024    

 

2. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE

Pozycja planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
3. USŁUGI
2.3.1 Opracowanie dokumentacji wykonawczej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny - etap III Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy 1 271 072,84 PLN I kwartał 2024    

 

PDFplan postępowania na rok 2024.pdf (566,14KB)