Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek publiczny

Majątek Muzeum Śląska Opolskiego według stanu na dzień 31.12.2015r.

 

I. ŚRODKI TRWAŁE  
1. Grunty (własność i wieczyste użytkowanie) 122.733,09
2. Budynki i lokale 31.500.143,71
3. Kotły i maszyny energetyczne 37.361,19
4. Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe) 56.518,69
5. Urządzenia techniczne 323.226,68
6. Środki transportu 148.728,50
7. Wyposażenie, ruchomości (nawilżacze, kopiarki,
sprzęt audiowizualny, regały jezdne i inne)
2.120.383,43
8. Obiekty inżynierii lądowej (mur oporowy) 520.555,28
9. Muzealia 8.392.607,54
RAZEM 43.222.257,11


II. NISKOCENNE ŚRODKI TRWAŁE (umarzane w 100%)


1.128.778,92


III. ZBIORY BIBLIOTECZNE


163.193.,06


IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


83.594,27


V. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE


41.569,97


RAZEM (poz. I-V)


44.693.393,33