Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy zawiązane z wywozem zabytków za granicę

Sprawy zawiązane z wywozem zabytków za granicę

Dział Sztuki Muzeum Śląska Opolskiego na mocy porozumienia pomiędzy Muzeum Śląska Opolskiego a Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami prowadzi obsługę spraw z ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późn. zm., w tym:

 1. Wydawanie jednorazowych pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę (art. 53 ustawy).
 2. Wydawanie wielokrotnych pozwoleń indywidualnych na czasowy wywóz zabytku za granicę (art. 54 ustawy).
 3. Wydawanie wielokrotnych pozwoleń ogólnych na czasowy wywóz zabytku za granicę (art. 55 ustawy).
 4. Dokumenty potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia, których mowa w art. 59 ust.2 ustawy: oceny (art. 59, ust.3, p.1 ustawy) i wyceny (art. 59, ust.3, p.2 ustawy).

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.):

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia - 44 zł

Na mocy zarządzenia Dyrektora MŚO nr 1/2019 pobierane są opłaty:

 1. W wysokości 100,00 zł za sporządzenie wyceny obiektu przedstawionego do wywozu za granicę.
 2. W wysokości 30,00 zł za sporządzenie oceny wskazującej czas powstania obiektu przedstawionego do wywozu za granicę.
 3. Zryczałtowana opłata za sporządzenie oceny dla:
     - artystów plastyków                                                - 60,00 zł
     - studentów i uczniów szkół plastycznych                 - 30,00 zł
     - dla osób wywożących 5 i więcej przedmiotów        - 120,00 zł

Sprawy załatwiane są w poniedziałki i w piątki w godzinach od 8 do 14, osoby pragnące załatwić sprawę w innym czasie proszone są o telefoniczne umówienie terminu. Sprawy załatwiane są na bieżąco.