Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania Remont sal wystawienniczych i modernizacja oświetlenia w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 i 7a w Opolu.

światło na sztukę - logotypy (2018).png

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MAD.26.11.2018

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE

 

 

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 

na zadanie

 

Remont sal wystawienniczych i modernizacja oświetlenia
w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 i 7a w Opolu.

 

Pełna treść wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - MAD.26.11.2018
PDFOgłoszenie o zamówieniu - MAD.26.11.2018.pdf (143,05KB)

Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
PDFczesc-i-siwz-instrukcja-dla-wykonawcow - 7 i 7a.pdf (660,39KB)

Część II SIWZ - Wzór umowy
PDFczesc-ii-siwz-wzor-umowy - 7 i 7a.pdf (500,10KB)

Załącznik nr 1a Kosztorys ofertowy - Sale wystawowe - Mały Rynek 7 i 7a
PDFzałącznik nr 1a_kosztorys ofertowy_Sale wystawowe - Mały Rynek 7 i 7a.pdf (238,75KB)

Załącznik nr 1a Kosztorys ofertowy - Oświetlenie - Mały Rynek 7 i 7a
PDFzałącznik nr 1a_kosztorys ofertowy_Oświetlenie - Mały Rynek 7 i 7a.pdf (219,11KB)

3_1_1_1_Projekt budowlany - Mały Rynek 7 i 7a
PDF3_1_1_1_Projekt budowlany - Mały Rynek 7 i 7a.pdf (1,60MB)

3_1_1_2_Rzuty - Mały Rynek 7 i 7a
PDF3_1_1_2_Rzuty - Mały Rynek 7 i 7a.pdf (1,42MB)

3_2_1_Specyfikacja techniczne - Mały Rynek 7 i 7a
PDF3_2_1_Specyfikacja techniczne - Mały Rynek 7 i 7a.pdf (2,52MB)

3_3_1_przedmiar_Sale wystawowe - Mały Rynek 7 i 7a
PDF3_3_1_przedmiar_Sale wystawowe - Mały Rynek 7 i 7a.pdf (214,74KB)

3_3_2_przedmiar_Oświetlenie - Mały Rynek 7 i 7a
PDF3_3_2_przedmiar_Oświetlenie - Mały Rynek 7 i 7a.pdf (199,67KB)

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego
oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura